Resmi Duyuru

Instorier'in MENAT Bölgesindeki Tek Yetkili Çözüm Ortağı ve Dağıtıcısıyız

Scrolli olarak biz MENAT bölgesinde yeni nesil hikâye anlatıcılığı üretme aracı olan Instorier'in tek yetkili çözüm ortağı ve dağıtıcısı olarak rolümüzü gururla duyuruyoruz. Bu ortaklık, özellikle dinamik MENAT pazarında, dijital gazetecilik ve medya manzarasını yeniden şekillendirme amacını da taşıyor. Scrolli'nin öncü gazetecilik yaklaşımı ile Instorier'in gelişmiş görsel hikaye anlatımı yeteneklerini birleştiren bu işbirliği, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'de etkileyici, anlamlı medya içeriği için yeni standartlar oluşturacak.

Instorier Medya ve Gazeteciliği Nasıl Dönüştürüyor?

Instorier'in Hikaye Üretme Aracı, görsel gazetecilik ve yeni medya hikayelerini devrim niteliğinde dönüştürüyor. Bu yenilikçi araç, scrollytelling, 3D görselleştirmeler ve etkileşimli harita yolculukları entegrasyonuyla gazeteciliğin hikaye anlatımı yeteneklerini geliştiriyor. Bu özellikler, karmaşık anlatıları görsel olarak sürükleyici ve etkileyici deneyimlere dönüştürerek, izleyici anlayışını ve etkileşimini önemli ölçüde yükseltiyor.


MENAT Pazarının Önemi

MENAT (Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) pazarı hızla gelişiyor ve yenilikçi medya çözümlerine olan talep artıyor.  Dijital ekonomi ve dijital pazarın bölgedeki yükselişi, yeni medya hikâyelerine de olanak sağlıyor.

Scrolli'de Satış ve Eğitim

Instorier ile iş birliğimizde kapsamlı bir satış, yerleştirme ve eğitim sürecine öncelik veriyoruz. Instorier'ı MENAT bölgesinde satın alan ekiplerin ve ajansların etkili bir şekilde kullanabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış olmalarını sağlıyoruz. Satın alım sürecinde ekiplerin eğitimi için Instorier'in görsel araçlarını hikaye anlatımınıza sorunsuz bir şekilde entegre etmenizde yardımcı oluyoruz. Eğitim sürecini ihtiyaçlarınıza göre şekillendiriyor, içerik üretim panelinde odaklanmak istediğiniz noktalara yönelik çözüm odaklı yaklaşım sergiliyoruz.

Scrolli'nin Kurucu Ortakları olarak bizler yeni dijital ekonomide gazeteciliğin kilit rolüne önem veriyoruz. Geleneksel hikaye anlatımından scrollytelling'e geçiş, gazetecilik içinde bütünleşik medya yönetiminde önemli bir değişimi işaret ediyor.

Ilgaz Fakıoğlu & Nihat Avcı

Instorier mesajı

Instorier olarak Scrolli ile ortaklık yapmak bizi çok heyecanlandırıyor. Scrolli ekibinin dijital gazeteciliği yeniden tanımlama konusundaki kuvvetli adanmışlığını takdir ediyoruz. Amacımız gazetecilerin ve hikaye anlatıcılarının izleyicileriyle gerçekten bir bağ kurmalarını sağlamak. Bu yüzden bu işbirliği sadece teknolojik değil, aynı zamanda MENAT bölgesinde dijital medya alanında yenilik yapma ve şekillendirme konusunda Scrolli'nin yeteneğine duyduğumuz inancı temsil ediyor.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
%
Official Announcement

Scrolli: The Sole Exclusive Solution Partner and Distributor of Instorier in the MENAT

Scrolli is proud to announce its role as Instorier's exclusive solution partner and distributor within the MENAT region. This partnership highlights Scrolli's dedication to redefining the digital journalism and media landscape, particularly within the dynamic and diverse MENAT market. Combining Scrolli's pioneering approach to journalism with Instorier's advanced visual storytelling capabilities, this collaboration is set to create new benchmarks for engaging, insightful media content across the Middle East, North Africa, and Turkey.

How Instorier Transforms Media and Journalism

Instorier's Story Builder is revolutionizing visual journalism and new media stories. This innovative tool enhances Scrolli's storytelling capabilities by enabling the integration of scrollytelling, 3D visualizations, and interactive map journeys. These features transform complex narratives into visually immersive and engaging experiences, significantly elevating audience understanding and engagement. Instorier's Story Builder aligns perfectly with Scrolli's commitment to delivering in-depth, impactful journalism, setting new industry benchmarks for interactive and immersive storytelling.


The Significance of the MENAT Market

The MENAT (Middle East, North Africa, and Turkey) market is rapidly evolving, with a growing demand for innovative media solutions. This region, rich in diverse stories and perspectives, requires a platform like Instorier to adequately represent its complexity. Our partnership is particularly significant in this context, offering new avenues for storytelling that resonate with the cultural and social dynamics of the MENAT region.

Sales, Onboarding, and Training at Scrolli

In our collaboration with Instorier, we prioritize a comprehensive sales, onboarding, and training process. We ensure that our teams are well-equipped with the knowledge and skills to effectively use Instorier's platform. This process is integral to maintaining the high standards of our journalism, enabling us to seamlessly integrate Instorier’s visual tools into our storytelling paradigm. Our approach ensures that every piece of content we produce is not only visually captivating but also rich in journalistic integrity.

As Co-Founders of Scrolli we recognize the pivotal role of journalism in the new conceptual economy. The evolution from traditional storytelling to scrollytelling marks a significant shift in integrated media management within journalism. This evolution mirrors the transition in digital marketing, where scrollytelling, exemplified by innovative campaigns like the Wall Street Journal's "Cocainenomics" for "Narcos," changes how brands engage audiences.

Our partnership with Instorier positions Scrolli at the forefront of digital storytelling. This collaboration transcends business; it's about innovatively reshaping online narratives. Instorier's technology enables us to offer clients storytelling with added depth and immersion, perfectly aligning with our mission to introduce cutting-edge innovations to our clients and enhancing their connection with their audiences.

This partnership is a strategic fit for our vision of delivering top-tier digital experiences. It merges technology with creativity, forging new pathways in storytelling and audience engagement. In today's attention-driven landscape, our collaboration with Instorier stands out, offering more engaging and meaningful storytelling experiences.

Ilgaz Fakıoğlu & Nihat Avcı

Message from Instorier

Instorier is incredibly excited to partner with Scrolli, recognizing their team's strong dedication to redefining digital journalism. Our mission is to enable journalists and storytellers to truly connect with their audience. That is why this collaboration goes beyond technology and demonstrates our belief in Scrolli's ability to innovate and reshape the digital media landscape in the MENAT region.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
%