Hakkımızda

Derinlikli hikâyelerin izinde, yeni nesil medya deneyimi için buradayız

Biz kimiz?

Scrolli olarak, yeni nesil gazetecilik tekniklerini ve teknolojiyi birleştirerek; gazeteciliği sadece kanaat önderliği değil, aynı zamanda teknik beceri ve derinlemesine araştırmaya dayalı bir meslek olarak geliştiriyoruz. Yenilikçi metodolojimizle sektörde öncü bir rol üstlenirken, yeni nesil gazeteciliği finanse etmek için oluşturduğumuz marka stüdyomuz ScrolliCollabs ve stratejik yatırım ilişkilerimizle de etkili bir medya ekosistemi inşa etmeyi hedefliyoruz.

ilgaz fakıoğlu
Ilgaz Fakıoğlu
Kurucu Ortak & CEO
Nihat Avcı
Nihat Avcı
Kurucu Ortak & CMO
Mahir Boztepe
Mahir Boztepe
Genel Yayın Yönetmeni
Afşın Avcı
Afşın Avcı
Medya Satış Danışmanı
Can Semercioğlu
İletişim Danışmanı
Rıfat Özcan
Yaratıcı Medya Danışmanı
Ufuk Fakıoğlu
Ufuk Fakıoğlu
Ürün Geliştirme Danışmanı
Rocket png

İnovasyon

Scrolli olarak, gazetecilikte inovasyonu temel alıyoruz. Ürün odaklı bir yaklaşımla, gazetecilikte sunum tekniklerini geliştiren ve projelendiren yenilikçi ürünler tasarlamak öncelikli hedefimiz
Line chart

Etki

Karmaşık, son dakika bilgileri bir enformasyon bombardımanı altında değil; gerçeği anlamlandıran, etkileyici hikayeler hâline getiriyoruz. Biz gerçeklerin ardındaki anlamı ve bağlamı ortaya çıkararak; haberleri sadece bilgi aktarımı olarak değerlendirmiyoruz.
share png

Bütünsellik

Yeni nesil medya dönüşümünü sadece haber olarak değil, reklam, pazarlama, ürün gibi bütünsel bir dönüşüm içerisinde değerlendiriyoruz. Gelir ve topluluk modellerimizle sürdürülebilir bir model yaratmayı hedefliyoruz.
Editoryal ve yayın ilkeleri

1- Scrolli, haberin gerçekliğini temel alır. Gerçekliği şüpheli olan iddialar, Scrolli'nin yeni nesil habercilik pratiğinde yer almaz. Gerçekler; kanıtlı, adil, doğrulanmış ve olduğu şekliyle okuyucuya sunulur.

2- Bir olayın veya konunun haber değeri tespiti, yalnızca Scrolli'nin editoryal kadrolarının ve yayın yönetmeninin sorumluluğundadır.

3- Scrolli, haber paydaşlarıyla kurduğu ilişkilerde tarafsızlığı ve eşit mesafeyi gözetir. Haber kaynakları ve haber üzerinden sağlanan çıkar, siyasi tarafgirlik ve tutumlar, habercilik süreçlerine dahil edilmez. 

4- Scrolli'nin habercilik faaliyetlerinin temeli, hızlı bilgi vermekten ziyade, olayları ve gerçekleri anlamlandırmaya dayanır. Bu nedenle Scrolli, yavaş haberciliğe ve sadece teyitlenmiş bilgilere odaklanır.

5- Mecra, kendi platformu ve sosyal medya kanalları aracılığıyla geniş ölçüde, yeni nesil teknolojik haber sunum imkanlarından yararlanmaktadır. Hikâye anlatıcılığını, haberciliği geliştirmek için bir araç olarak değerlendirir, nesnel gerçekliğin değerini gölgeleyecek bir çerçevede kullanmaz. Yapay zeka ve teknolojik ürün kullanımlarına dair ilkeler, bir yönergeyle belirlenmiştir.

6- Scrolli'nin habercilik faaliyetleriyle sponsorlu içerik ve reklam süreçleri, birbirinden ayrı ekip ve organizasyon yapısıyla kesin olarak ayrılmıştır. Sponsorluk ve reklam faaliyetleri, ayrı ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir.

7- Scrolli, özel yaşamın gizliliğine saygı duyar. Olağanüstü bir durumda kamu yararı olmadıkça gizli kamera, izinsiz alınmış ses kaydı, gizli kimliği ifşa etme vb. durumlar haber içerisine dahil edilemez.

8- Terör, şiddet, nefret söylemi ve ayrımcılık kapsamına giren unsurlar, Scrolli’nin habercilik faaliyetinin içinde yer bulamaz. Ulusal kimlik, din, etnik köken, cinsiyet temelli nefret söylemini ve ayrımcılığı büyüten, dezavantajlı grupları aşağılayan ifadeler kullanılamaz. Kamu yararı odağıyla habercilik faaliyetlerinde her kapsamıyla insani değerler dikkate alınır.

9- Scrolli, demokratik hukuk ilkelerini gözetir. Haber faaliyetlerinde ve haber konusunda, hukuk ilkelerine ve demokratik faaliyetlere yönelik zarara temel oluşturacak unsurlara yer verilmez.

10-  Scrolli, 18 yaş altındaki bireyler ve çocukların doğrudan haber konusu veya kapsamında olduğu faaliyetlerde yüksek seviyede editoryal özene bağlıdır. Çocukları olumsuz etkileyecek bir haberde ve içerikte gerekli uyarılar, haber ve içeriğin başında okuyucuya açıkça verilir. Çocuklarla ilgili haberlerde, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayımlanamaz; hiçbir çocuk, yetkili ebeveynin izni olmadan haber kaynağı olarak kullanılamaz.

11- Scrolli’nin habercilik faaliyetleri süreçlerinde, haberin güncel değişikliklere uğraması durumunda, ilgili haber yeni kanıtlar ve kaynaklar ışığında değiştirilir ve yeniden yayınlanır. Basit hataların dışında, doğrudan haberin özünü veya bağlamını değiştirecek unsurlar, okuyucuların görebileceği şekilde, ilgili düzenleme notuyla birlikte habere eklenir.

12- Scrolli’nin herhangi bir haberinde hata bulunması durumunda, bundan etkilenen bir kişi ya da kurum söz konusuysa, haberdeki düzeltmeyle birlikte bir özür metni yayınlanır. Hatanın niteliğine bağlı olarak özür, mecranın sahip olduğu sosyal medya kanallarından da duyurulur. Scrolli’ye iletilen, herhangi bir haberle ilgili düzeltme talebi, yasal yollardan yapıldıysa, tekzip düzeltme politikası takip edilir. Hatayla ilgili tekzip yayımlanır ve haber veya içerik, mecradan kaldırılır.

13- Scrolli'de yayımlanan haber veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kanalıyla gelen engelleme, yargı kararını da içeren metinle birlikte ve aynı başlıkla okuyucuya sunulur.

14- Mevcut ilkeler, Scrolli'nin haber yapma ve yayınlama süreçlerinde güvenilirliğini ve tarafsızlığını sürdürmek için kritik öneme sahiptir. Okuyuculara, haber kaynaklarına ve haber öznelerine adil ve açık davranmak, haberin doğruluğunu ve dürüstlüğünü korumanın yanı sıra, Scrolli'nin toplum nezdindeki itibarını da güçlendirmek, ilkelerin temel hedefini oluşturur.

Gelir kaynakları ve reklam politikası

1- Scrolli, habercilik faaliyetlerinin dışında Scrolli Medya Anonim Şirketi olarak geniş ölçüde yayın hizmeti veren bir medya kuruluşudur. Scrolli'nin sağladığı gelir kaynaklarının temel amacı, Scrolli'nin faaliyetlerine devam etmesidir. Gelir kaynaklarının ana nedeni, yeni nesil gazetecilik faaliyetlerinin bağımsız bir şekilde devam ettirilmesidir.

2- Scrolli'nin gelir kaynakları, sponsorlu içerik ve reklam iş birliklerine, abonelik sistemine, sponsorlu etkinliklere, dış paydaşlarla yapılan yeni nesil gazetecilik faaliyetlerine, teknolojik ürün satışlarına ve yatırım ile hibe ilişkilerine dayanır.

3- Scrolli'nin habercilik faaliyetleriyle reklam ve sponsorlu içerik iş birlikleri, organizasyon ve ekip olarak haber odasından ayrılan Scrolli'nin marka stüdyosu ScrolliCollabs bünyesinde ayrı bir şekilde yürütülür.

4- Scrolli'nin gelir kaynakları üzerinden sağlanan ilişkiler, Scrolli'nin habercilik faaliyetlerini etkileyecek tutum, tarafgirlik ve çıkar pozisyonlarını etkilemeyecek şekilde düzenlenmiştir. Reklam verenlerle kurulan ilişkiler, yalnızca marka stüdyosunun temsiliyetine bırakılmıştır.

5- Scrolli, kendi platformunda programatik reklamcılık ve otomatik ilan hizmetlerine odaklanmayacak şekilde faaliyet gösterir. ScrolliCollabs, yaratıcı editoryal ve tasarım süreçlerine dâhil olmayan reklam ve sponsorluk iş birlikleri sunmaz.

6- Scrolli, reklam içeriklerini haberlerden net bir şekilde ayırır. ScrolliCollabs'ın markalar için hazırladığı sponsorlu içerikler, Scrolli platformunda ve sosyal medya kanallarında "Sponsorlu" ibaresiyle açık ve fark edilir bir şekilde yayımlanır. İçerik kapsamında iş birliği kurulan markanın logosu ve ismi, içerikte veya açıklamada mutlaka belirtilir.

7- ScrolliCollabs stüdyosu, Scrolli'nin kendi platformunun dışında yayımlanacak içerikler için yaratıcı içerik ajansı olarak hizmet verir. Markalarla kurulacak dış yayın iş birliklerinde reklam verenin ve yayın platformunun Scrolli'nin kurumsal değerlerine ve etik ilkelerine uygunluğu dikkate alınır.

8- Scrolli, marka stüdyosu ScrolliCollabs aracılığıyla sağlık, hukuk ve politika alanlarında kampanya ve tanıtımlar için sponsorluk veya reklam iş birlikleri kurmaz. Etik ilkeler çerçevesinde yaşanacak sorunlar dahilinde ScrolliCollabs, reklam verenlerle kurulan süreçleri sonlandırma hakkına sahiptir.

9- Marka stüdyosu ScrolliCollabs, sponsorlu içerik ve reklam ilişkileri çerçevesinde oluşturulacak her içerik, yayın takvimi ve ilgili süreçlerden sorumludur.

10- ScrolliCollabs, ilgili reklam veren veya medya satın alma ajansları aracılığıyla doğrudan iletişime geçer. Marka veya ajansla ilgisi olmayan kişilerle süreç dahilinde ilişki kurmaz.

11- ScrolliCollabs, içerik üretim süreçlerinin asgari özeni için öncelikle reklam verenden veya ajanstan kampanya veya tanıtıma dair detaylı açıklama, yönlendirici bilgi ve görseller ister.

12- ScrolliCollabs, marka iş birliklerinde ilgili markayı, kurumsal kimliği, misyonu ve ilgili kampanyanın kapsadığı alan doğrultusunda önceliklendirir. Reklam verenlerin; sürdürülebilir ekonomi, fırsat eşitliği, toplumsal fayda, inovasyon konularında strateji ve kampanya konusu belirlemesi, bunun şartlarını oluşturur.

Yapay zeka ve ürün yönergesi

1- Scrolli'nin kurumsal stratejisi, yapay zeka faaliyetlerinin yeni nesil medyanın merkezinde bulunacağını öngörür. Yakın gelecekte inovasyon, medya ve kültür ekseninde yapay zekanın üretim faaliyetlerine entegrasyonunu araştırır. Mevcut ilkeler, bu çerçevede düzenlenmiştir.

2- Scrolli'nin özellikle habercilik faaliyetlerinde yapay zeka kullanımı, insan katılımına bağlıdır. Haber faaliyetlerinde yapay zeka çıktılarıyla hazırlanan haber ve içerikler, yayımlanmadan önce ek düzenleme ve editoryal kontrolden geçirilir. Haberlerdeki son düzenleme ve nesnel gerçekliğin doğru sunumu, insan katılımıyla sağlanır.

3- Scrolli'nin faaliyetlerinde yapay zeka tarafından üretilen araç, materyal, içerik ve markalama faaliyetlerinin yapay zeka desteğiyle üretildiği, açıkça belirtilir. İçeriğin oluşturulmasına dair kaynak kullanımı, güven ve açıklıkla okuyucuya sunulur.

4- Scrolli'nin habercilik faaliyetlerini ve topluluk deneyimini kolaylaştırmak için tasarlanan Alara AI modelinin tüm markalama, geliştirme ve iş modeli hakları, Scrolli Medya Anonim Şirketi'ne aittir.

5- Habercilik faaliyetleri kapsamında kullanılan yapay zeka araçlarındaki veri ve kaynak bütünlüğü ve doğruluğu, dikkatle incelenir. Üretken yapay zeka kullanımlarında, veri setlerinin bütünlüğü ve mantıklılığı, insan aracılığıyla kontrol edilir.

6- Scrolli bünyesinde yapay zeka alanında faaliyet gösteren üreticilerin, yapay zeka konusunda asgari düzeyde eğitime sahip olması istenir. Yapay zeka kullanımlarından doğrudan sorumlu olan kişiler, eğitim ve nitelik açısından gözetilir. Eğer yoksa, etik kullanımların anlaşılması için sorumlulara eğitim verilir veya sağlanır.

7- Üretken yapay zeka desteğiyle hazırlanan çıktılar, azami hassasiyetle denetlenir. Nefret söylemi, şiddet, terör ve ayrımcılık gibi konularda dikkat çekecek çıktılar, hiçbir haber veya içerik kapsamında değerlendirilmez.

8- Scrolli'nin yapay zeka kullanımlarının temel amacı, haber üretim faaliyetlerinin, ekip yönetiminin ve stratejik hedeflerin özgünlüğünü, kaliteyi, otomasyonu ve hızını artırmaktır.

9- Scrolli, dış paydaşlar, akademi ve sektörel uzmanlarla yapay zeka konusunda eğitim, iş geliştirme, ekosistem oluşturma gibi konularda proaktif olarak hareket eder. Endüstriyel ortaklıklar, araştırma bağlamında değerlendirilebilir.

10- Scrolli'nin ürün ekibiyle yaratılan teknolojik ürünler için pilot projeler ve prototipler, mecra içerisinde denenebilir ve dışarıya ticari olarak satılabilir. Bu deneyler, kurumun öğrenme ve deneyim kültürünü içerir ve toplumsal faydayı gözetir.

Kariyer

1- Scrolli olarak, biz yüksek büyüme potansiyeli taşıyan bir medya girişimiyiz. Ekibimizi yenilikçi ve güvenilir liderlik altında, yeni nesil teknolojilerle donatılmış dinamik gruplar içerisinde konumlandırıyoruz. Sürekli gelişim ve yaratıcılığı teşvik eden bu dinamikliği ve hareketi, sürdürülebilir bir iş ortamı hâline dönüştürüyoruz.

2- Scrolli'de, çalışanlarımızın deneyimini etkili, verimli ve keyifli kılmak için insani değerlere her zaman öncelik tanıyoruz. Kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyerek, iş yerinde olumlu bir atmosfer yaratıyoruz.

3- Ekipler arası iletişim ve iş birliği, stratejik düşünce, yaratıcılık ve sürekli gelişme üzerine kurulu. Açık diyalog ve iş birliğine dayalı kültürümüz, herkesin fikirlerini paylaşmasını ve birlikte büyümesini sağlıyor.

4- Biz; Scrolli olarak, bütünsel üretim süreçlerini sahipleniyor, yenilikçilik, cesaret ve merakla hareket ediyoruz.

5- Toplumun her kesiminden ve farklı arka planlardan gelen bireylere eşit saygı gösteriyor ve fırsat eşitliği sağlıyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık, temel değerlerimiz arasında yer alıyor.

6- Bizim temel çalışma ilke olarak belirlediğimiz yaratıcı üretkenlik, sürekli yenilik ve gelişim için zemin hazırlıyor. Gelişmek için üretmeyi ve üretmek için etkili iletişim kurmayı esas alıyoruz.

Kariyerinde Scrolli'ye yer vermek isteyen adayların başvurularını [email protected] adresine bekliyoruz.

Destekçilerimiz
Yenilikçi medya misyonumuzu, stratejik ortaklıklar ve çeşitli yatırımcı ilişkileri
aracılığıyla destekleyenlerle sağlıyoruz.
inflownetworkpodcasterappPromedia Works
Half-closed laptopby Luca Bravo
İsim
Soyisim
E-posta
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.