Scrolli: Yeni bir gazeteciliğe

giden yolu yaratmak

Scrolli, çeşitlendirilmiş iş modelleri ve yeni nesil medya yaklaşımıyla yayın hayatına başladı.

Alara AI fotoğrafı
Alara AI sizin için özetliyor

Ilgaz Fakıoğlu
29 Ocak, 2024

Scrolli, bugün itibarıyla Türkiye'de yeni bir medya deneyimi yaratma misyonuyla yola çıkıyor. Bu yolculuk, bir projenin hayata geçirilmesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Scrolli; uzun zamandır üzerine düşündüğüm, tasarladığım, dostlarımla paylaştığım ve belirli bir süre hayata geçmesini beklettiğim bir projeydi. Kendi zamanını bekleyen bir proje olması, onun doğru bir kurucu kadroyla birlikte yola çıkmasını sağladı. Bu yolculuğun her aşaması, yeni nesil gazeteciliğin Türkiye’deki serüveninin kritik adımlarını temsil edecek. Scrolli’nin ülkemizdeki yolculuğu; yeni dijital ekonomide “parçaları birleştirme ve anlam çıkarma” işi olarak tarif etmeyi tercih ettiğim gazetecilik mesleğine katma bir değer yaratma arayışı olacak.

Neden bu yola çıkıyoruz?

Scrolli'nin hikâyesi, esasen 2014'teki ABD merkezli medya ve gazetecilik sektöründeki dönüşümle başlıyor. Bu dönemde; longform (uzun yapılı, dikey)  gazeteciliğin, sosyal medya yönetimlerinin ve açıklayıcı multimedya hikâyelerinin entegre edildiği ödeme duvarları, kavramsal dijital ekonomi içerisinde gazeteciliğin medya etki odaklı yeni tip üreticiliğine dair örnekler sunuyordu. Ancak; asıl dönüşüm, gazeteciliğin temel mesleki değerlerinde gerçekleşti. Çünkü küresel üretim süreçleri, gazeteciliği Türkiye'deki kanaat önderliği değerinden farklı bir pozisyonda ele alıyordu. Bu süreçler; gazeteciliğin temel işlevini sadece görünür gerçekleri sunmaktan öteye taşıyarak, haberin artık birleşik anlam yaratma, gerçeği anlamlandırma ve topluluklarda kümülatif medya etkisini sağlama olarak yeniden tanımlamamıza yol açıyor. Scrolli tam olarak bu perspektiften yola çıkarak kendi üretim tarzını yaratıyor. Gerçeği, onun özünü bozmadan anlamlandıran, topluluklara yeni nesil medya etkisi sağlayacak bir gazeteciliğe duyulan ihtiyaç, Scrolli'nin temelini oluşturuyor. Çünkü karmaşık verilerin ve gerçeklerin bir bağlamda birleştirilmesinin zor olduğu bilgi çağında, sadece gerçekleri sunan bir gazetecilikten daha fazlasına ihtiyaç var. Bizler, bu yolculuğa ülkemizdeki gazeteciliği dönüştürmek için çıkıyoruz.

Bir iş kadını ofis masasında oturuyor ve arkasında New York Times binası bulunuyor.
The New York Times'ın Kasım 2023 itibarıyla 10 milyonu aşkın abonesi bulunuyor.

Sektörün sorunlarına bütünsel çözüm

Yeni nesil gazetecilik dönüşümü, geniş çaplı bir medya dönüşümünü temsil ediyor. Küresel medya kurumlarının bize gösterdiği gibi, kapsamlı sorunlara kapsamlı çözümler gerekiyor. Türkiye'deki medya ve gazetecilik alanındaki dönüşüm, belirli alanlarda sınırlı kalıyor. Scrolli olarak bizler; sadece gazeteciliğin değil, reklam, pazarlama, ürün ve teknoloji odaklı medya araçlarının da dönüşümün bir parçası olduğuna işaret ediyoruz. Bütünsel çözüm arayışımız, sektörün yapısal sorunlarına yönelik. Türkiye'deki gazetecilik, günümüzde geçmişten kalan yapısal ve kökleşmiş sorunlarla boğuşuyor. Bu sorunlar, sektörün kendini güncelleyememesine ve gazeteciliğin mesleki bir disiplinle değerlendirilememesine yol açıyor.

Temeli olmayan mecra yönetimleri, verimsiz kullanıcı deneyimleri, sürdürülebilir olmayan iş modelleri, tamamen siyaset ve son dakika-güncel içeriğe bağımlılık, etkin bir ödeme duvarı ve kaliteli içerik entegrasyonunun eksikliği gibi sorunlar; medya sektöründe gelecekte daralabilecek ve toplulukla ilişkisini tamamen kaybedebilecek bir yapıyı ortaya çıkarıyor. Tüm bu tablo bir araya geldiğinde, gazeteciliğin temel kalitesi ve değeri sorgulanır hâle geliyor ve sektörde 360 derece bir dönüşümün önü tıkanıyor.

Scrolli, yapısal sorunları olan ve meslekten ziyade kanaat önderliği olarak kimlikleşen gazetecilik sektöründe elbette ilk günden bir gül bahçesi vadetmiyor. Ancak bizler, yenilikçi içerik üretimi, sosyal medya stratejileri, sürdürülebilir sponsorlu içerik stratejileri ile Scrolli’nin gideceği yönü göstermek istiyoruz. Scrolli'de sergilediğimiz yaklaşımla, sektördeki her bir sorunu parçalı olarak değil, genel bir yapısal dönüşüm çerçevesinde ele alıyoruz. Gazeteciliğin mesleki kalitesini ve toplumsal değerini yeniden yükseltmeyi, sektör içerisinde konumunu güçlü bir merkeze koymayı amaçlıyoruz.

Bir iş adamı, elinde tuttuğu dizüstü bilgisayara bakıyor. Kolaj görselde soyut geometrik şekiller bulunuyor.
Scrolli, derinlemesine gazetecilik ve dijital hikâye anlatıcılığına odaklanan bir mecra olarak öne çıkıyor.

Scrolli için sürdürülebilir iş planı

Scrolli’nin çekirdeğini ve temel amaçlarını elbette yeni nesil gazeteciliği Türkiye’ye getirme konusu oluşturuyor. Bu yola çıkarken, mecra olarak büyüme hedefleri olan bir medya şirketi olarak davranmanın gerekliliklerine de sahip çıkıyoruz. Çekirdekte bulunan gazeteciliği finanse etmenin yollarını çok yönlü iş modelleriyle oluşturmaya çalıştık.

İş modellerimizde öncelik olarak, sınırsız mecra deneyimi ve yapay zeka destekli çözümler sunan abonelik sistemimiz yer alıyor. Zengin haber deneyimleri, dikey scrollytelling içerikleriyle birlikte gündeme dair derinlemesine bir anlayış sunmaya odaklanıyoruz. Öte yandan, abonelerin haber deneyimini iyileştirmek için sisteme entegre ettiğimiz, yapay zeka asistanımız Alara da bizlere bu süreçte destek veriyor. Abonelere yönelik sunulan haber bülteni ve longform haber özetleyici modülü, Alara’nın iş sürecinde Scrolli’ye verdiği katkılardan bazılarını oluşturuyor.  

Scrolli’deki yeni nesil haber merkezinden bağımsız olarak farklı stüdyo, strateji ve ekip yapısıyla bir marka stüdyosu daha oluşturduk. ScrolliCollabs; markalar için yaratıcı ve etkili içerik çözümleri sunarak, doğal reklam ve çok yönlü sponsorlu içerik stratejisini temel alıyor. Markaları doğru hikâyeyle ve güçlü yayıncılık etkisiyle besleyecek olan marka stüdyomuz, sürdürülebilir reklam ilişkilerine odaklanacak.

Bir diğer iş modelimiz olan gazetecilik iş birliklerimiz ise, yaratıcı içerik stüdyosu bulunmayan fakat yeni nesil gazetecilik faaliyetlerine dahil olmak isteyen mecraları kapsıyor. Bu yaklaşım, medya sektöründe birlikte çalışma ve paylaşım kültürünü teşvik ediyor ve daha geniş hedef kitlelere ulaşmamızı sağlıyor. Ayrıca, sektördeki diğer oyuncularla iş birliği yaparak, medya paydaşlarında ortak bir üretim anlayışını vurgulamamıza olanak veriyor.

Bir iş kadını, plazanın önünde yan tarafa doğru gülümseyerek duruyor.
ScrolliCollabs, marka stüdyosu olarak çoklu mecra projelerini hedefliyor.

Son olarak, yeni nesil medyada yatırım ilişkilerimize de büyük önem verdiğimizi belirtmem gerekiyor. Stratejik yatırımlar ve ortaklıklar, Scrolli'nin yenilikçi projelerini desteklemek ve küresel pazarda etkin bir oyuncu olmak için kritik öneme sahip. Bu ilişkiler ve özellikle girişim, inovasyon ve yapay zekaya dair yaratılacak sermaye, bizlerin mecra olarak gelişip küresele açılması için bir destek oluşturacak.

Bu yolculuk zor ama gerekli

İnsan, kendini çevreleyen yasaları tanıdıkça onlara egemen olabilir. Gazetecilik, ileri düzey küresel kurum örneklerinde de görüleceği üzere, mevcut pozisyonu gereği teknoloji, reklam ilişkileri, ürün yönetimi, projelendirme gibi birçok faaliyeti kendi gelişimi için bir araç olarak kullanabilecek bir yapıya geçmiş durumda. Bizler, yeni dijital ekonomide gazeteciliğin güçlü bir meslek haline dönüştüğünü görmeli ve ona gerçek gücünü vermeliyiz. Elbette bu gücü vermek, gazetecilerin dijital üretim araçlarına hâkimiyet sağlaması, esnek uzmanlaşmayla birçok alanda kendi bireysel donanımını geliştirmesine de bağlı. Özellikle yapay zekanın haber üretim bandındaki katma değer istemeyen görevleri devralabileceği bir dönemde gazetecilerin küratör yeteneklerine sahip çıkması ve geliştirmesi zorunlu hâle geliyor.

Türkiye’deki gazeteciliğin durumuna baktığımızda ise Scrolli'nin yolculuğunun zorlu geçeceğini şimdiden söylemek mümkün. Bâb-ı Âli’den günümüze taşınan gazeteciliğin bazı yapısal sorunları, mesleğin siyasetin uzantı alanı olarak konumlanmasına neden oluyor. Bürokratik ilişkilerin yarattığı düzen ve gazeteciliğin meslek temelinde teknik beceri gerekliliklerini oluşturamaması, bizlerin treni yakın gelecekte kaçırdığımızı gösteriyor. Bu nedenle bu zorlu yolculukta yürümemiz gerekecek. Fakat yolculuğun da bir o kadar keyifli olacağını düşünüyorum.

Uzun Okumalar